Kết quả bóng đá Japan Women\s Football League 2 hôm nay mới nhất

Các trận đã thi đấu
Ngày/giờ Trận đấu
Japan Women\s Football League 2
30/06 13:00 Okayama Yunogo Belle (W) 7-1 JFA Academy Fukushima (W) Okayama Yunogo Belle (W) - JFA Academy Fukushima  (W)
30/06 11:00 Tsukuba FC (W) 0-2 FC Imabari (W) Tsukuba FC (W) - FC Imabari (W)
30/06 11:00 Kibi International University (W) 1-0 SEISA OSA Rheia (W) Kibi International University (W) - SEISA OSA Rheia (W)
30/06 11:00 Diavorosso Hiroshima (W) 2-0 Yamato Sylphid (W) Diavorosso Hiroshima (W) - Yamato Sylphid (W)
30/06 09:30 Fujizakura Yamanashi (W) 1-1 Diosa Izumo (W) Fujizakura Yamanashi (W) - Diosa Izumo (W)
29/06 13:00 Fukuoka AN (W) 0-1 Veertien Mie (W) Fukuoka AN (W) - Veertien Mie (W)
23/06 11:00 SEISA OSA Rheia (W) 2-0 Tsukuba FC (W) SEISA OSA Rheia (W) - Tsukuba FC (W)
22/06 14:00 Veertien Mie (W) 0-4 Okayama Yunogo Belle (W) Veertien Mie (W) - Okayama Yunogo Belle (W)
22/06 09:30 Yamato Sylphid (W) 3-0 Fukuoka AN (W) Yamato Sylphid (W) - Fukuoka AN (W)
22/06 09:00 JFA Academy Fukushima (W) 0-2 Kibi International University (W) JFA Academy Fukushima  (W) - Kibi International University (W)
16/06 12:00 Tsukuba FC (W) 0-5 JFA Academy Fukushima (W) Tsukuba FC (W) - JFA Academy Fukushima  (W)
16/06 11:00 Fujizakura Yamanashi (W) 4-1 SEISA OSA Rheia (W) Fujizakura Yamanashi (W) - SEISA OSA Rheia (W)
16/06 11:00 Diavorosso Hiroshima (W) 1-0 Fukuoka AN (W) Diavorosso Hiroshima (W) - Fukuoka AN (W)
15/06 13:00 Diosa Izumo (W) 1-1 FC Imabari (W) Diosa Izumo (W) - FC Imabari (W)
15/06 13:00 Okayama Yunogo Belle (W) 5-1 Yamato Sylphid (W) Okayama Yunogo Belle (W) - Yamato Sylphid (W)
15/06 11:00 Kibi International University (W) 2-0 Veertien Mie (W) Kibi International University (W) - Veertien Mie (W)
09/06 11:00 Fukuoka AN (W) 0-1 Okayama Yunogo Belle (W) Fukuoka AN (W) - Okayama Yunogo Belle (W)
09/06 11:00 FC Imabari (W) 1-0 Diavorosso Hiroshima (W) FC Imabari (W) - Diavorosso Hiroshima (W)
09/06 10:00 SEISA OSA Rheia (W) 0-0 Diosa Izumo (W) SEISA OSA Rheia (W) - Diosa Izumo (W)
09/06 09:30 Yamato Sylphid (W) 2-2 Kibi International University (W) Yamato Sylphid (W) - Kibi International University (W)
08/06 11:00 Veertien Mie (W) 1-0 Tsukuba FC (W) Veertien Mie (W) - Tsukuba FC (W)
08/06 09:00 JFA Academy Fukushima (W) 1-0 Fujizakura Yamanashi (W) JFA Academy Fukushima  (W) - Fujizakura Yamanashi (W)
02/06 11:00 Fujizakura Yamanashi (W) 2-1 Veertien Mie (W) Fujizakura Yamanashi (W) - Veertien Mie (W)
02/06 11:00 Kibi International University (W) 2-1 Fukuoka AN (W) Kibi International University (W) - Fukuoka AN (W)
01/06 11:00 Diosa Izumo (W) 1-0 JFA Academy Fukushima (W) Diosa Izumo (W) - JFA Academy Fukushima  (W)
01/06 11:00 Diavorosso Hiroshima (W) 0-2 Okayama Yunogo Belle (W) Diavorosso Hiroshima (W) - Okayama Yunogo Belle (W)
01/06 11:00 Tsukuba FC (W) 0-1 Yamato Sylphid (W) Tsukuba FC (W) - Yamato Sylphid (W)
26/05 11:00 Yamato Sylphid (W) 1-1 Fujizakura Yamanashi (W) Yamato Sylphid (W) - Fujizakura Yamanashi (W)
26/05 11:00 Okayama Yunogo Belle (W) 1-0 Kibi International University (W) Okayama Yunogo Belle (W) - Kibi International University (W)
25/05 11:00 Fukuoka AN (W) 2-0 Tsukuba FC (W) Fukuoka AN (W) - Tsukuba FC (W)
25/05 11:00 SEISA OSA Rheia (W) 2-1 Diavorosso Hiroshima (W) SEISA OSA Rheia (W) - Diavorosso Hiroshima (W)
25/05 11:00 Veertien Mie (W) 1-1 Diosa Izumo (W) Veertien Mie (W) - Diosa Izumo (W)
25/05 09:00 JFA Academy Fukushima (W) 2-2 FC Imabari (W) JFA Academy Fukushima  (W) - FC Imabari (W)
19/05 11:00 Tsukuba FC (W) 1-3 Diavorosso Hiroshima (W) Tsukuba FC (W) - Diavorosso Hiroshima (W)
18/05 11:00 SEISA OSA Rheia (W) 1-1 Yamato Sylphid (W) SEISA OSA Rheia (W) - Yamato Sylphid (W)
18/05 11:00 Diosa Izumo (W) 0-0 Okayama Yunogo Belle (W) Diosa Izumo (W) - Okayama Yunogo Belle (W)
18/05 09:00 Veertien Mie (W) 1-1 JFA Academy Fukushima (W) Veertien Mie (W) - JFA Academy Fukushima  (W)
12/05 12:00 Fujizakura Yamanashi (W) 2-0 Tsukuba FC (W) Fujizakura Yamanashi (W) - Tsukuba FC (W)
12/05 11:00 Okayama Yunogo Belle (W) 7-1 FC Imabari (W) Okayama Yunogo Belle (W) - FC Imabari (W)
11/05 12:00 JFA Academy Fukushima (W) 2-1 Yamato Sylphid (W) JFA Academy Fukushima  (W) - Yamato Sylphid (W)
11/05 11:00 Fukuoka AN (W) 0-2 SEISA OSA Rheia (W) Fukuoka AN (W) - SEISA OSA Rheia (W)
21/04 11:00 Fukuoka AN (W) 2-2 Diavorosso Hiroshima (W) Fukuoka AN (W) - Diavorosso Hiroshima (W)
21/04 09:30 Yamato Sylphid (W) 0-6 Okayama Yunogo Belle (W) Yamato Sylphid (W) - Okayama Yunogo Belle (W)
20/04 11:00 Veertien Mie (W) 1-0 Kibi International University (W) Veertien Mie (W) - Kibi International University (W)
14/04 11:00 Kibi International University (W) 1-0 Yamato Sylphid (W) Kibi International University (W) - Yamato Sylphid (W)
13/04 11:00 Tsukuba FC (W) 1-1 Veertien Mie (W) Tsukuba FC (W) - Veertien Mie (W)
07/04 11:00 Veertien Mie (W) 0-2 Fujizakura Yamanashi (W) Veertien Mie (W) - Fujizakura Yamanashi (W)
07/04 11:00 Okayama Yunogo Belle (W) 6-0 Diavorosso Hiroshima (W) Okayama Yunogo Belle (W) - Diavorosso Hiroshima (W)
06/04 09:00 JFA Academy Fukushima (W) 2-1 Diosa Izumo (W) JFA Academy Fukushima  (W) - Diosa Izumo (W)
31/03 11:00 Fujizakura Yamanashi (W) 3-0 Yamato Sylphid (W) Fujizakura Yamanashi (W) - Yamato Sylphid (W)
31/03 11:00 Kibi International University (W) 0-5 Okayama Yunogo Belle (W) Kibi International University (W) - Okayama Yunogo Belle (W)
31/03 10:00 Tsukuba FC (W) 1-0 Fukuoka AN (W) Tsukuba FC (W) - Fukuoka AN (W)
24/03 12:00 Okayama Yunogo Belle (W) 4-1 Tsukuba FC (W) Okayama Yunogo Belle (W) - Tsukuba FC (W)
24/03 12:00 Kibi International University (W) 1-1 Diavorosso Hiroshima (W) Kibi International University (W) - Diavorosso Hiroshima (W)
24/03 12:00 Fukuoka AN (W)(N) 1-2 Fujizakura Yamanashi (W) Fukuoka AN (W)(N) - Fujizakura Yamanashi (W)
17/03 12:00 Fujizakura Yamanashi (W) 0-1 Okayama Yunogo Belle (W) Fujizakura Yamanashi (W) - Okayama Yunogo Belle (W)
15/10 11:00 Fujizakura Yamanashi (W) 0-0 Fukuoka AN (W) Fujizakura Yamanashi (W) - Fukuoka AN (W)
15/10 11:00 Veertien Mie (W) 0-0 Kibi International University (W) Veertien Mie (W) - Kibi International University (W)
15/10 11:00 Tsukuba FC (W) 1-0 Diavorosso Hiroshima (W) Tsukuba FC (W) - Diavorosso Hiroshima (W)
08/10 11:00 Norddea Hokkaido (W) 0-2 Veertien Mie (W) Norddea Hokkaido (W) - Veertien Mie (W)
Xem kqbd Japan Women\s Football League 2 hôm nay nhanh và chính xác nhất. Thống kê kết quả tỷ số Japan Women\s Football League 2 chi tiết và mới nhất. Cập nhật những thông tin như tỷ lệ kèo trực tuyến, kết quả bàn thắng, kết quả phạt góc Japan Women\s Football League 2 chi tiết trong từng trận đấu tại bongdaso.