Kết quả bóng đá BSWCP hôm nay mới nhất

Các trận đã thi đấu
Ngày/giờ Trận đấu
BSWCP
24/09 20:30 Italy Beach (W) 6-2 Ukraine Beach (W) Italy Beach (W) - Ukraine Beach (W)
24/09 16:40 Poland Beach (W) 2-1 Czech Republic Beach Soccer (W) Poland Beach (W) - Czech Republic Beach Soccer (W)
23/09 19:00 Portugal Beach (W) 2-1 Czech Republic Beach Soccer (W) Portugal Beach (W) - Czech Republic Beach Soccer (W)
23/09 17:45 Poland Beach (W) 1-5 Spain Beach Soccer (W) Poland Beach (W) - Spain Beach Soccer (W)
22/09 21:50 Italy Beach (W) 5-5 Czech Republic Beach Soccer (W) Italy Beach (W) - Czech Republic Beach Soccer (W)
22/09 16:35 Spain Beach Soccer (W) 11-0 England Beach Soccer (W) Spain Beach Soccer (W) - England Beach Soccer (W)
21/09 21:50 Ukraine Beach (W) 2-3 Netherlands Beach Soccer (W) Ukraine Beach (W) - Netherlands Beach Soccer (W)
21/09 18:05 England Beach Soccer (W) 1-4 Poland Beach (W) England Beach Soccer (W) - Poland Beach (W)
20/09 22:00 Italy Beach (W) 5-2 Sweden Beach (W) Italy Beach (W) - Sweden Beach (W)
19/09 22:59 Greece Beach Soccer 2-5 Italy Beach Soccer Greece Beach Soccer - Italy Beach Soccer
19/09 21:50 Denmark Beach Soccer 4-10 Portugal Beach Soccer Denmark Beach Soccer - Portugal Beach Soccer
19/09 20:40 Romania Beach Soccer 3-8 Switzerland Beach Soccer Romania Beach Soccer - Switzerland Beach Soccer
19/09 19:20 Spain Beach Soccer 6-1 Germany Beach Soccer Spain Beach Soccer - Germany Beach Soccer
19/09 17:45 Belarus Beach Soccer 7-0 Moldova Beach Soccer Belarus Beach Soccer - Moldova Beach Soccer
19/09 16:50 France Beach Soccer 4-4 Estonia Beach Soccer France Beach Soccer - Estonia Beach Soccer
19/09 15:20 Azerbaijan Beach Soccer 5-5 Turkey Beach Soccer Azerbaijan Beach Soccer - Turkey Beach Soccer
12/09 20:00 Morocco Beach Soccer 5-3 Egypt Beach Soccer Morocco Beach Soccer - Egypt Beach Soccer
11/09 21:30 Greece Beach Soccer 1-5 Spain Beach Soccer Greece Beach Soccer - Spain Beach Soccer
11/09 20:00 Portugal Beach Soccer 3-3 Italy Beach Soccer Portugal Beach Soccer - Italy Beach Soccer
11/09 18:30 Morocco Beach Soccer 2-0 France Beach Soccer Morocco Beach Soccer - France Beach Soccer
10/09 21:30 Portugal Beach Soccer 3-3 Egypt Beach Soccer Portugal Beach Soccer - Egypt Beach Soccer
10/09 20:00 Greece Beach Soccer 3-11 Morocco Beach Soccer Greece Beach Soccer - Morocco Beach Soccer
10/09 18:30 Spain Beach Soccer(N) 2-1 France Beach Soccer Spain Beach Soccer(N) - France Beach Soccer
23/07 17:00 Senegal Beach Soccer 5-1 United Arab Emirates Beach Soccer Senegal Beach Soccer - United Arab Emirates Beach Soccer
22/07 17:00 United Arab Emirates Beach Soccer(N) 0-10 Iran Beach Soccer United Arab Emirates Beach Soccer(N) - Iran Beach Soccer
09/07 23:20 Italy Beach Soccer 3-3 Spain Beach Soccer Italy Beach Soccer - Spain Beach Soccer
09/07 22:10 Ukraine Beach Soccer 5-2 Moldova Beach Soccer Ukraine Beach Soccer - Moldova Beach Soccer
09/07 20:50 Portugal Beach Soccer 8-3 Denmark Beach Soccer Portugal Beach Soccer - Denmark Beach Soccer
09/07 19:40 Belarus Beach Soccer 3-1 France Beach Soccer Belarus Beach Soccer - France Beach Soccer
09/07 18:30 Turkey Beach Soccer 3-3 Estonia Beach Soccer Turkey Beach Soccer - Estonia Beach Soccer
09/07 17:10 Poland Beach Soccer 8-6 Germany Beach Soccer Poland Beach Soccer - Germany Beach Soccer
09/07 15:40 Lithuania Beach Soccer 4-4 Greece Beach Soccer Lithuania Beach Soccer - Greece Beach Soccer
09/07 14:10 Switzerland Beach Soccer 6-6 Azerbaijan Beach Soccer Switzerland Beach Soccer - Azerbaijan Beach Soccer
08/07 23:20 Azerbaijan Beach Soccer 3-2 Lithuania Beach Soccer Azerbaijan Beach Soccer - Lithuania Beach Soccer
08/07 22:10 Estonia Beach Soccer 4-4 Poland Beach Soccer Estonia Beach Soccer - Poland Beach Soccer
08/07 20:40 Germany Beach Soccer 4-4 Turkey Beach Soccer Germany Beach Soccer - Turkey Beach Soccer
08/07 19:15 Switzerland Beach Soccer 5-5 Greece Beach Soccer Switzerland Beach Soccer - Greece Beach Soccer
07/07 22:59 Spain Beach Soccer 4-2 Poland Beach Soccer Spain Beach Soccer - Poland Beach Soccer
07/07 21:45 Azerbaijan Beach Soccer 2-3 Italy Beach Soccer Azerbaijan Beach Soccer - Italy Beach Soccer
07/07 20:30 Portugal Beach Soccer 5-1 Greece Beach Soccer Portugal Beach Soccer - Greece Beach Soccer
07/07 19:15 Switzerland Beach Soccer 6-9 Belarus Beach Soccer Switzerland Beach Soccer - Belarus Beach Soccer
07/07 17:50 Ukraine Beach Soccer 4-1 Lithuania Beach Soccer Ukraine Beach Soccer - Lithuania Beach Soccer
07/07 16:40 Estonia Beach Soccer 2-6 Moldova Beach Soccer Estonia Beach Soccer - Moldova Beach Soccer
07/07 15:20 Germany Beach Soccer 3-5 France Beach Soccer Germany Beach Soccer - France Beach Soccer
07/07 14:00 Turkey Beach Soccer 4-7 Denmark Beach Soccer Turkey Beach Soccer - Denmark Beach Soccer
06/07 23:10 Spain Beach Soccer 7-2 Lithuania Beach Soccer Spain Beach Soccer - Lithuania Beach Soccer
06/07 22:00 Azerbaijan Beach Soccer 4-7 Estonia Beach Soccer Azerbaijan Beach Soccer - Estonia Beach Soccer
06/07 20:30 Portugal Beach Soccer 7-3 France Beach Soccer Portugal Beach Soccer - France Beach Soccer
06/07 19:15 Switzerland Beach Soccer 2-3 Turkey Beach Soccer Switzerland Beach Soccer - Turkey Beach Soccer
06/07 17:45 Ukraine Beach Soccer 3-2 Poland Beach Soccer Ukraine Beach Soccer - Poland Beach Soccer
06/07 16:30 Italy Beach Soccer 3-1 Moldova Beach Soccer Italy Beach Soccer - Moldova Beach Soccer
06/07 15:15 Germany Beach Soccer 8-2 Greece Beach Soccer Germany Beach Soccer - Greece Beach Soccer
05/07 23:10 Spain Beach Soccer 3-3 Ukraine Beach Soccer Spain Beach Soccer - Ukraine Beach Soccer
05/07 21:50 Azerbaijan Beach Soccer 2-3 Moldova Beach Soccer Azerbaijan Beach Soccer - Moldova Beach Soccer
05/07 20:30 Portugal Beach Soccer 8-6 Germany Beach Soccer Portugal Beach Soccer - Germany Beach Soccer
05/07 19:15 Denmark Beach Soccer 3-2 Switzerland Beach Soccer Denmark Beach Soccer - Switzerland Beach Soccer
05/07 17:45 Poland Beach Soccer 3-1 Lithuania Beach Soccer Poland Beach Soccer - Lithuania Beach Soccer
05/07 16:30 Italy Beach Soccer 3-1 Estonia Beach Soccer Italy Beach Soccer - Estonia Beach Soccer
05/07 15:20 France Beach Soccer 5-3 Greece Beach Soccer France Beach Soccer - Greece Beach Soccer
05/07 14:00 Belarus Beach Soccer 10-2 Turkey Beach Soccer Belarus Beach Soccer - Turkey Beach Soccer
Xem kqbd BSWCP hôm nay nhanh và chính xác nhất. Thống kê kết quả tỷ số BSWCP chi tiết và mới nhất. Cập nhật những thông tin như tỷ lệ kèo trực tuyến, kết quả bàn thắng, kết quả phạt góc BSWCP chi tiết trong từng trận đấu tại bongdaso.